Novosti

UGROŽENE I MARGINALIZIRANE DRUŠTVENE GRUPE NE SMIJU BITI PREPUŠTENE SAME SEBI TOKOM KRIZE

Na vanrednoj sjednici UO Fonda otvoreno društvo BiH usvojena odluka o izdvajanju sredstava

UGROŽENE I MARGINALIZIRANE DRUŠTVENE GRUPE NE SMIJU BITI PREPUŠTENE SAME SEBI TOKOM KRIZE

 

Sarajevo, 04.04.2020. – Ponukana krizom izazvanom pandemijom virusa COVID-19, koji je stavio kapacitete bh. društva na veliki test, Upravni odbor Fondacije otvoreno društvo BiH je odlučio dati svoj doprinos u održavanju normalnog funkcioniranja društva, kao i pružanja vanredne pomoći ugroženim i marginaliziranim društvenim grupama, koje najviše osjete ove promjene. Ukupna vrijednost prve tranše pomoći je 330,000 KM, a dodjela sredstva za ukupno 14 organizacija i ustanova koje rade sa ovim grupama je usmjerena na omogućavanje njihovih redovnih aktivnosti, koje su u ovom trenutku pod velikim pritiskom zbog povećane potrebe za ovakvim uslugama.

 

Organizacije koje su dobile sredstva su:

Crveni križ Mostar – koji pruža usluge za približno 1200 socijalno ugroženih korisnika. Zbog pandemije planiran je angažman još 10 volontera čija bi prvenstvena obaveza bila obilazak starijih lica koji žive u prigradskim, ruralnim, područjima (nabavka lijekova, hrane, higijene, psihosocijalna podrška i sl).

Vermont Brčko – za nabavku i podjelu higijenskih i prehrambenih paketa, kao i paketa za novorođenčad u povratničkim naseljima Distrikta, te osiguranje sredstava za nabavku računara za djecu iz višečlanih porodica.

Zemlja djece Tuzla, u sklopu koje djeluje Dnevni centar za djecu uključenu u život i/ili rad na ulici, koji pruža pomoć djeci u nevolji, neovisno od njihove rasne, etničke, socijalne ili bilo koje druge pripadnosti, te pruža savjetodavne usluge ovakvoj djeci i njihovim porodicama;

UG „Mozaik prijateljstva“ Banja Luka, koji pripremaju i dostavljaju hranu za šire područje Banja Luke, a kojima zbog povećanog broja korisnika, nedostaje sredstava;

Narodna kuhinja „Optimisti“ Prijedor, koji također pripremaju i dostavljaju hranu, posebno u ruralnim i povratničkim područjima, za nekoliko stotina korisnika;

UG „Neven“ Prijedor: Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenih lica, koji su angažirali, uz mjere higijensko-epidemiološke zaštite, određeni broj svojih korisnika na proizvodnji zaštitnih maski za lice;

HO „Partner“ Banja Luka, koji pored usluga i personalne asistencije za veći broj osoba sa invaliditetom i starim licima, odnedavno vrši i dostavu hrane za korisnike koji ne mogu doći u Javnu kuhinju Crvenog križa po svoj obrok;

Dom za penzionere i stara lica Prijedor, koji se gotovo u cjelosti finansira iz naknada korisnika, a za koje se predviđa da će biti problematične u narednom periodu, i koji se trenutno suočava sa ozbiljnim nedostatkom zaštitno-sanitetskog materijala za štićenike, ali i osoblje;

„Sunce nam je zajedničko“ Trebinje – Udruženje u kojem je registrirano 102 djece i omladine, uzrasta od jedne do 45 godina, sa različitim oblicima psihičkih i fizičkih smetnji, u kojem članovi udruženja rade na različitim vidovima okupacione terapije;

„Tračak nade“ Foča – okuplja 65 korisnika (djece i omladine) sa poteškoćama u razvoju iz Foče, ali i općina u okruženju, uključujući i Ustikolinu.

Narodna kuhinja Doboj, koja sedmično priprema 300 suhih i 2,000 kuhanih obroka za svoje korisnike, a koji očekuju drastičan porast osoba koji će koristiti njihove usluge.

 

Fond otvoreno društvo takodje je osigurao pomoć za 1200 najugroženijih romskih porodica iz cijele BiH koja će se distribuirati putem vaučera za kupovinu hrane i higijenskih potrepština u lancu prodavnica Bingo.

Konačno, Fond je obezbijedio i 100 laptop računara za učenike iz socijalno-ekonomski ugroženih skupina koje će u saradnji sa Institutom za mlade KULT distribuirati u Zenici, Tuzli i Sarajevu.

 

U vrijeme krize, kao što je ova, Fond otvoreno društvo smatra da samo solidarnošću možemo pomoći svojim zajednicama, naročito onim društvenim grupama koje, nažalost, prve osjete krizu i koje su najranjive. Socijalno distanciranje, neophodno u doba pandemije, najviše pogađa starije osobe i djecu, koje i inače trebaju dodatnu zaštitu i brigu društva.

 

Za više informacija o dodjeli sredstava, te budućim aktivnostima, molimo kontaktirajte: osf@osfbih.org.ba