Odnosi s javnošću

Ako se niste nikada upitali šta je zajedničko semaforima i odnosima s javnošću, to je uredu. Većina nije.
Zadatak PR je nekada pronalaziti i stvarati veze.

Semafori
kontrolišu tok saobraćaja i informišu učesnike kad je bezbjedno da se kreću, a kad treba da stanu.
Odnosi s javnošću uključuju upravljanje toka informacija  između vas i javnosti s ciljem održavanja pozitivnog imidža.

Semafori koriste simboliku boja za signalizaciju i upravljanje ponašanjem u saobraćaju.
Odnosi s javnošću, takođe, koriste simbole poruke i komunikacijske strategije kako bi uticali na percepciju ciljne javnosti.

Semafori smanjuju rizik od nesreća.
Odnosi s javnošću su alat za upravljanje reputacijom koji smanjuje potencijalne rizike od negativnih situacija.
Zi Public Relations Consultancy  - Copyright © 2024