Blog

Marketing na LinkedIn mreži

LinkedIn mreža je dugo služila za uvezivanje profesionalaca koju su je koristili za razmjenu informacija o profesionalnim i poslovnim interesima. Nekako je bila rezervisana za pojedince koji su više energije posvetili svojoj karijeri i poslovnim uspjesima. U poređenju sa ostalima popularnim mrežama kao Facebook ili Twitter, LinkedIn je bio mirnije i fokusiranije mjesto gdje se u manjoj mjeri moglo diskutovati o trivijalnim temama. Poslovne teme iz raznih oblasti, ekonomske, naučne i slične teme su dominirale.

Statistički, po svojoj strukturi i demografiji članovi LinkedIn mreže su obrazovaniji i sa većim prihodom u poređenju sa ostalim popularnijim mrežama. Marketing profesionalci tu vide priliku, ali i izazov. Kako ostvariti uticaj na obrazovanu i uticajnu publiku sa novcem da postane klijent, potrošač ili sljedbenik vaše ideje ili cilja?

ZIPR agencija nudi usluge analize i opravdanosti korištenja ove društvene mreže za uspješno poslovanje i razvoj vaše organizacije. Nakon analize, slijedi kreiranje i implementacija dogovorene strategije u koju su uključeni:

kampanje na LinkedIn mreži,

organski razvoj komunikacije,

online PR sa kreiranjem adekvatnog sadržaja,

kreiranje i održavanje LinkedIn poslovne stranice i

aktivnosti edukacije i angažovanja uposlenih u LinkedIn mreži.