Novosti

Male hidroelektrane -prijetnja šumskom blagu

U Zavaitu kod Foče održan je dvodnevni seminar za šumarske inženjere i tehničare na kojem se pričalo o mogućnostima za unapređenje gazdovanja šumama, ali i o opasnostima i štetama koje donosi gradnja malih hidroelektrana. Stručnjaci sa Šumarskog fakulteta iz Beograda upozorili su da gradnja malih hidroelektrana dovodi do devastacije i degradacije životne sredine , te da na području Balkana trenutno vlada prava epidemija gradnje takvih objekata.

Dekan Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Ratko Ristić kaže da su, uz Albaniju, gradnjom elektrana najugroženije BiH i Srbija. “Uvijek se radi o degradaciji životne sredine, o gubitku biodiverziteta, obešumljavanju velikih šumskih kompleksa, o intenziviranju erozije i o opštem opadanju kvaliteta tih ekosistema gdje se to radi, da bi se proizvele veoma male količine energije, a da bi određene interesne grupe i pojedinci zadovoljili svoj materijalni interes. Tu niko ne može da govori o nacionalnom niti o opštem interesu, u pitanju je lični interes”, izričit je Ristić.

On navodi da šumarska struka mora da se zabrine zbog gradnje malih elektrana, jer su šume najugroženije, s obzirom da je 95 odsto elektrana u šumskim područjima. “Osnovno što treba da se uradi jeste da se vlade opamete. Vlade treba da percipiraju problem, da imenuju ministarstva koja su ovlašćena da se time bave, da se napravi nacionalni konsezus, šta nama kao zajednicama treba ili ne treba, da se napravi jedan vrlo operativni akcioni plan i da se uradi ono što je u opštem interesu”, rekao je Ristić. Na dvodnevnom seminaru za šumarske inženjere i tehničare u Zavaitu, na kojem su predavači bili univerzitetski profesori iz Beograda i Banjaluke, pričalo se o mogućnostima unapređenja sistema gazdovanja šumama hrasta kitnjaka i mješovitim šumama bukve, jele i smrče, o bolestima šuma i mjerama za njihovo suzbijanje.

Profesor Šumarskog fakulteta iz Beograda Milan Medarević kaže da ono što se uči na šumarskim fakultetima zastarijeva za dvije godine i da je potrebno da šumarski inženjeri neprekidno prate inovacije u gazdovanju šumama. “Ovdje na Zavaitu nalazimo se u najkvalitetnijoj šumi u BiH i šire, slobodno to mogu reći, a i ona ima problema sa štetnim uticajima. Imamo sušenje smrče, vjerovatno i jele”, rekao je Medarević. Direktor Šumskog gazdinstva “Maglić” Spomenko Stojanović ističe da nikada ne treba prestajati učiti. “Treba biti blagovremeno informisan o svim novim dešavanjima i ovakvi seminari treba tome da posluže”, rekao je Stojanović. Domaćin seminara u Zavaitu bilo je Šumsko gazdinstvo “Maglić”, a organizator Udruženje šumarskih inženjera i tehničara Republike Srpske.