Krizno komuniciranje

Možemo se šaliti, ali krizno komuniciranje shvatamo ozbiljno.

Kako niti jedna kompanija nije imuna na krizne situacije, ovaj segment odnosa s javnošću dizajniran je da zaštiti i odbrani kompaniju koja se suočava s izazovom svoje reputacije.

Plan za krizno komuniciranje neophodan je dokument svih kompanija ili organizacija čiji profil djelovanja ima potencijal za razvijanje krize.

Prekasna, netačna, nepotpuna reakcija ili izostanak reakcije u kriznim situacijama dovodi do dodatnog narušavanja ugleda.

Ukoliko trebate kontinuiranu podršku ili  jednokratnu ruku spasa - tu smo za vas.

Zi Public Relations Consultancy  - Copyright © 2024