Blog

Digitalizacija poslovanja kao garant opstanka na tržištu

Nezapamćen, gotovo potpuni nestanak svih “offline” kanala vezanih uz događaje i konferencije i sve veće prepreke u načinu poslovanjaface to face za vrijeme trajanja vanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom COVID-19, predstavljaju ogroman izazov za veliki broj kompanija na svijetu. Ključ za odgovor ovom izazovuleži u razvojui oslanjanju na digitalne strategije, sada više nego ikada!

B2B kompanijedecenijama se oslanjaju na godišnje sajmove i konferecije radi umrežavanja i izgradnje odnosa sa kupcima. U industrijama koje nisu digitalno izvorne, one mogu biti i manje sofisticirane u svojim digitalnim strategijama rasta i odnosa sa kupcima. Pogotovo se ovo odnosi na manje kompanije, koje se i dalje navikavaju na pridobijanje novih kupaca putem preporuka “od usta do usta”, ili na temelju teško osvojene reputacije.

Veće kompanije također se sada nalaze u situaciji da su potencijalno izgubile veliki dio finansija otkazanim događajima. Ono što im preostaje je razvoj digitalnih strategija i oglašavanje putem online kanala.

Ključna reakcija u ovom slučaju je prilagođavanje novim trendovima digitalnog marketinga, koje može značiti otvaranje novih kanala putem web ili platformi društvenih medija na kojima se mogu uvoditi i njegovati odnosi sa krajnjim korisnicima. U narednim će mjesecima potencijalni klijenti i korisnici usluga biti manje otvoreni za ideju “face to face”, znajući da sve detalje poslovanja i kupovine usluga mogu završiti online! Ako ništa, naučili su to u vrijeme izolacije.

Ako je npr. Vaša kompanija ranije ulagala napore u oglašavanje putem digitalnih kanala – jer kao i mnoge druge kompanije izgradili ste svoje mreže i “izvan mreže” i to Vam je uvijek izgledalo kao da “djeluju” – sada je pravo vrijeme da ih ponovno revidirate. To bi moglo biti jednostavno kao osvježavanje web stranica i društvenih stranica koristeći inovativnije pristupe.

Sigurno je da će predstojeće sedmice i mjeseci – ili koliko god ova situacija trajala – biti izazovno vrijeme za svaku kompaniju koja nije spremna razmišljati o tome kako će zamijeniti izgubljene mogućnosti. Promjena takvog mišljenja može značiti ili ostajanje na tržištu, ili potpuni nestanak sa istog.

Ono što je također sigurno je da će mnoge kompanije htjeti biti spremne i “otporne” na bilo kakve buduće eventualne pandemije, željeti će unaprijediti svoje poslovanje digitalnim strategijama htjeli to ili ne, jer znaju da samo tako mogu ostati i biti konkurentni na tržištu, imajući u vidu činjenicu da SVI SU DANAS ONLINE!